نون خ 5
زرنگ بازی کردن در سریال «نون خ ۵» که خیلی ها متوجه نشدند !

زرنگ بازی کردن در سریال «نون خ ۵» که خیلی ها متوجه نشدند !

روزنامه سازندگی به نکته‌ای خاص درباره سریال «نون خ ۵» اشاره کرد که کمتر کسی به آن توجه کرد. سازندگی نوشت: نویسنده و کارگردان «نون خ ۵» در این فصل توانستند طوری مشکلات و سختی‌های جامعه را در قالب داستان خود مطرح کنند که هیچ ممیز و ناظر پخشی نمی‌توانست دست به ممیزی و اصلاح