نکاتی درمورد دکلره مو
نکاتی مهم درمورد دکلره کردن مو که برای جلوگیری از آسیب دیدن مو باید بدانید

نکاتی مهم درمورد دکلره کردن مو که برای جلوگیری از آسیب دیدن مو باید بدانید

به خارج کردن پیگمِنت‌های رنگی مو از ساختار آن و بی‌رنگ شدن آرام آرام مو در را دکلره کردن مو می‌گویند و این کار از طریق شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود. برای انجام این کار چند نکته حائز اهمیت است: اول کیفیت مواد دکلره و دوم مراقبت از مو بعد از انجام دکلره. اکثر ایرانی ها