نیروگاه خورشیدی سروستان
افزایش میزان تولید برق از نیروگاه‌های خورشیدی سروستان
کارخانه تمام اتوماتیک تولید پنل‌ در شهرک صنعتی شیراز راه اندازی شده

افزایش میزان تولید برق از نیروگاه‌های خورشیدی سروستان

کاهش آلودگی هوا، تولید رایگان برق و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی از مهترین ویژگی نیروگاه‌های خورشیدی است. وی افزود: در نیروگاه‌های خورشیدی به ازای هر ۱۷ هزار و ۶۰۰ پنلِ ۲۶۰ واتی، حدود ۴ مگاوات برق تولید می‌شود که می‌توان به هزار خانوار برق رسانی کرد