نیمه محرمانه
بازداشت چند ادمین  سه کانال تلگرامی توسط اطلاعات سپاه

بازداشت چند ادمین سه کانال تلگرامی توسط اطلاعات سپاه

سایت گرداب اعلام کرد که ادمین کانال های نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی دستگیر شدند. به گزارش اول فارس ، گرداب، سایت فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران در اطلاعیه ای اعلام کرد که با مجموعه اقدامات فنی و اطلاعاتی چند ماهه پاسداران گمنام