نیومکزیو
پرواز پرنده فضایی در اطراف پایگاه نظامی رازول در نیومکزیکو

پرواز پرنده فضایی در اطراف پایگاه نظامی رازول در نیومکزیکو

به گزارش گروه علمی اول فارس ، دفترچه خاطراتی که گفته می‌شود متعلق به جِسی مارسل، افسر سابق بخش ضداطلاعات نیروی هوایی آمریکا است، به حل معمای حادثه رازول می‌تواند کمک کند. در سال ۱۹۴۷، گزارش شد شیء ناشناس پرنده (یوفو) در فاصله‌ی کمی از پایگاه نظامی رازول در نیومکزیکو سقوط کرد. جِسی مارسل، افسر