نی همبون
مهارت جالب نوازنده نی همبون در یکی از خیابان های شیراز [+ویدئو]

مهارت جالب نوازنده نی همبون در یکی از خیابان های شیراز [+ویدئو]

در این گزارش اول فارس ، مردی نوازنده دوره گرد دریکی از خیان های شیراز را می بینید که شور و هیجان مشغول نواختن نی همبون است. نی‌انبان سازی تقریباً بزرگتر از دوزله معمولی (و گاه با هفت سوراخ) که انتهای قمیش دار آن به کیسه‌ای به نام «انبان» الصاق و دقیقاً «هواگیری» شده‌است که از این