هدایت اله رحیمی
خرید ۱۸ هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان فارس توسط تعاون روستایی

خرید ۱۸ هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان فارس توسط تعاون روستایی

رئیس سازمان تعاونی روستایی استان فارس گفت: با اجرای طرح حمایتی خرید گوجه فرنگی در حال حاضر ۱۸ هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان استان فارس خریداری شده است. به گزارش اول فارس ، هدایت اله رحیمی رئیس سازمان تعاونی روستایی فارس با اشاره به اینکه این طرح از ۲۵ مرداد آغاز شده است و