هدف زندگی
چگونه می توانیم هدف خود را در زندگی پیدا کنیم؟

چگونه می توانیم هدف خود را در زندگی پیدا کنیم؟

داشتن شغل خوب، خانواده‌ی صمیمی و شبکه‌ی اجتماعی قوی می‌تواند برای هر فردی یک زندگی ایده آل باشد . با این حال، برخی افرادی که تمام این چیز ها را به دست می‌آورند، ممکن است حس کنند که چیزی را در زندگی خود گم کرده‌ و این چیز داشتن هدف در زندگی است. هدف نقطه‌ای