هرمی
دادگاه پرونده شرکت فایننشیال با ۱۵ متهم در شیراز برگزار شد
مشروح جلسه دادگاه

دادگاه پرونده شرکت فایننشیال با ۱۵ متهم در شیراز برگزار شد

 نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت هرمی فایننشیال در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد، این پرونده ۱۵ نفر متهم دارد که در این دادگاه به آن رسیدگی می‌شود. به گزارش اول فارس ، صبح دوشنبه ١٠ تیر دهمین پرونده اخلال در نظام اقتصادی، مربوط به ١۵ متهم اخلال گر در نظام پولی و ارزی کشور