هزینه ازدواج
اگر «هدیه ازدواج» تامین اجتماعی را میخواهید باید این کارها را بکنید

اگر «هدیه ازدواج» تامین اجتماعی را میخواهید باید این کارها را بکنید

معاون نظارت و تعهدات کوتاه‌مدت اداره‌کل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شرایط ارائه کمک هزینه ازدواج، می‌گوید: یکی از شرایط مهم برای دریافت این کمک هزینه، وجود سابقه لازم است به نحوی که بیمه‌شده ظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این