هشدار نارنجی هواشناسی
هشدار نارنجی سازمان هواشناسی نسبت به تشدید بارش‌ها در استانها

هشدار نارنجی سازمان هواشناسی نسبت به تشدید بارش‌ها در استانها

سازمان هواشناسی با صدور هشداری نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی و رگبار و رعدوبرق، گاهی وزش باد شدید و احتمال رخداد تگرگ طی دو روز آینده خبر داد. به گزارش اول فارس ، سازمان هواشناسی با صدور هشداری نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی و رگبار و رعدوبرق، گاهی وزش باد شدید و احتمال