هشدار ناسا
خبر هشدار ناسا به ایران کذب است
نسبت به سیل قریب الوقوع در سراسر ایران

خبر هشدار ناسا به ایران کذب است

اخبار منتشر شده مبنی بر هشدار ناسا به ایران نسبت به وقوع سیل کذب است. به گزارش اول فارس به نقل از اسپوتنیک، بر خلاف آنچه که در روزهای اخیر مبنی بر هشدار ناسا و سازمان هواشناسی آمریکا نسبت به سیل قریب الوقوع در سراسر ایران در فضای مجازی منتشر شده است، در پایگاه رسمی دو سازمان