هلدینگ عظام
جزییات پرونده فساد غول صنعت خودرو ایران

جزییات پرونده فساد غول صنعت خودرو ایران

متهمان پرونده گروه عظام با کت و شلوار در دادگاه حاضر شدند  روز چهارشنبه اولین جلسه دادگاه عباس ایروانی و متهمان هلدینگ عظام برگزار شد. در این جلسه کیفرخواست ایروانی  و دیگر متهمان قرائت و اتهامات سنگینی علیه آن‌ها مطرح گردید. عباس ایروانی به عنوان یکی از با نفوذ‌ترین فعالان اقتصادی کشور و یکی از