همای سعادت
همای سعادت را هم شکار کردند+عکس / دردسر بسیار دارد سایهٔ بال هما

همای سعادت را هم شکار کردند+عکس / دردسر بسیار دارد سایهٔ بال هما

نقش همای سعادت در کنده‌کاری‌ها و برخی از سر ستون‌های پارسه (تخت جمشید) پیداست. در خرابه‌های تخت جمشید که پایتخت هخامنشیان بوده‌است دو مجسمه سنگی از هما پیدا شده‌است. این نشان می‌دهد که هما در زمان ایران باستان نیز پرنده سعادت بوده‌است.