همسان‌سازی
در سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند/پرداخت حقوق‌  های کلان به مدیران و هیأت مدیره صندوق ها

در سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند/پرداخت حقوق‌ های کلان به مدیران و هیأت مدیره صندوق ها

جبار کوچکی نژاد گفت: برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند. جبار کوچکی نژاد با اشاره به ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رسیدگی به معیشت آن‌ها گفت: اگرچه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان جزو قوانین دائمی کشور است، اما دولت‌ها به دلیل نداشتن منابع کافی برای اجرای