هنر پیشه مجرد
این سلبریتی های ایرانی هنوز مجرد هستند.چرا؟

این سلبریتی های ایرانی هنوز مجرد هستند.چرا؟

چرا برخی بازیگران اهل ازدواج نیستند؟ آیا این یک تصمیم خودخواسته است یا شرایط این‌طور ایجاب می‌کند؟ این تصمیم چه آثاری بر جامعه دارد؟ به گزارش اول فارس، روزنامه خراسان در گزارشی به دلایل عجیب برخی بازیگران برای ازدواج‌نکردن پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید. دنیای سلبریتی‌ها و بازیگران تفاوت‌های زیادی با افراد