هوای ایران
بحران آب شیرین در استان های ایران بدلیل افزایش ۲ درجه دمای هوا/گرفتار عواقب خطرناک‌تری می شویم

بحران آب شیرین در استان های ایران بدلیل افزایش ۲ درجه دمای هوا/گرفتار عواقب خطرناک‌تری می شویم

رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی ایران مهمترین اثر مخرب تغییر اقلیم برای ایران، کاهش دسترسی به منابع آب شیرین بوده است؛ به نحوی که بسیاری از استان‌های کشور در شرایط تنش آبی قرار دارند و حتی برخی استان‌ها به مرز بحران آب رسیده‌اند. ایلنا : «احد وظیفه»، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران