هوشناسی
ورود سامانه بارشی جدید به کشور و بارش برف ۴۰ سانتیمتری در ارتفاعات

ورود سامانه بارشی جدید به کشور و بارش برف ۴۰ سانتیمتری در ارتفاعات

از سمت غرب و جنوب غرب، سامانه بارشی جدیدی وارد کشور شده که زمینه‌ساز کاهش دما در اغلب نقاط کشور را فراهم خواهد کرد. باتوجه به ورود سامانه بارشی جدید به کشور و بارش برف و باران در ارتفاعات و پدیده مه و کولاک، سازمان هواشناسی به کوهنوردان توصیه کرد که از صعود به ارتفاعات