هک کردن گوشی
هیچ وقت این کار وحشتناک را در گوشی خود نکنید !

هیچ وقت این کار وحشتناک را در گوشی خود نکنید !

موضوع برداشت غیرمجاز و خالی کردن حساب بانکی موضوع عجیب و غریبی نیست، حکایت مهندسی اجتماعی مجرمان سایبری و ناآگاهی افراد در مواجهه با پیامک‌های ناشناس است؛ هرچند که پلیس فتا بارها هشدار داده که بر لینک‌های ناشناس کلیک نکنید! فارس :« نمی‌دانم چه شد اما انگار آن روز از اول برایم نحس بود؛ صبح