هک کردن
واکنش اسنپ به فاجعه هک و فروش اطلاعات کاربران اسنپ فود

واکنش اسنپ به فاجعه هک و فروش اطلاعات کاربران اسنپ فود

با هک شدن بخشی از اطلاعات کاربران اسنپ‌فود، این شرکت در بیانیه‌ای با پذیرش مسئولیت این اتفاق، از تلاش پلیس برای شناسایی و رفع منبع آلودگی خبر داد. بعد از هک کردن بخشی از اطلاعات کاربران اسنپ‌فود، این شرکت در بیانیه‌ای با پذیرش مسئولیت این اتفاق از تلاش پلیس برای شناسایی و رفع منبع آلودگی