هیئت ورزشه های همگانی شیراز
مسابقه دو و میدانی همگانی در شیراز برگزار شد

مسابقه دو و میدانی همگانی در شیراز برگزار شد

مسابقه دو و میدانی همگانی در رده های سنی مختلف جمعه ۱۲ مهرماه ۹۸ با حضور دوندگان در شیراز برگزار شد. به گزارش اول فارس ،  بهتاش فضلی رییس هیات ورزشهای همگانی شهرستان شیراز ضمن حضور دراین مسابقه درگفتگویی اشاره کرد:با مجموعه خوب و متحد ورزش های همگانی  همچنان با شعار ورزش؛ نشاط و همدلی در