هیئت پزشکی و ورزشی فارس
پرواز مستقیم کشورهای عربی به شیراز برای ارتقا توریسم درمانی، راه اندازی شود
رئیس هیئت پزشکی و ورزشی فارس عنوان کرد:

پرواز مستقیم کشورهای عربی به شیراز برای ارتقا توریسم درمانی، راه اندازی شود

باشتی گفت: امیدوارم مسئولین ارشد استان در راستای توریسم درمانی پروازهای مستقیم از کشورهای عربی به شیراز را راه اندازی کنند. به گزارش اول فارس از شیراز، کاوه باشتی روز شنبه ۲۵ اسفند  با اشاره به اینکه در سال ۹۷ رشد بیش از ۱۵ درصد آمار ورزشکاران سازمان یافته با بیش از ۲۰۷ هزار نفر را شاهد بودیم، گفت: