هیات فوتبال شیراز
برنامه استعداد یابی ستاره ساز فوتبال، غیر قانونی است
مسئول کمیته استعداد یابی هیات فوتبال فارس:

برنامه استعداد یابی ستاره ساز فوتبال، غیر قانونی است

مسئول کمیته استعداد یابی هیات فوتبال فارس گفت : برنامه استعداد یابی فوتبال با نام ستاره ساز که قرار است روزهای بیستم و بیست یکم بهمن ماه در زمین دستغیب شیراز برگزار شود، غیر قانونی است.