هیات هاکی فارس
رئیس هیات هاکی استان فارس انتخاب شد
برای مدت ۴ سال

رئیس هیات هاکی استان فارس انتخاب شد

عاقبت‌بین برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیات هاکی استان فارس انتخاب شد. به گزارش اول فارس، روز سه شنبه ۲۳ بهمن و با برگزاری مجمع انتخاباتی که با حضور دبیر فدراسیون هاکی، مدیرکل و معاون اداره کل ورزش و جوانان فارس و اعضای مجمع، محمدحسین عاقبت‌بین به عنوان رئیس هیات هاکی فارس انتخاب شد. محمدحسین