هیات کوهنوردی استان فارس
پایان تلخ کوهنورد شیرازی در علم کوه | جستجو به پایان رسید

پایان تلخ کوهنورد شیرازی در علم کوه | جستجو به پایان رسید

هیات کوهنوردی استان فارس با انتشار بیانیه‌ای از پایان عملیات برای یافتن کوهنورد مفقود شده در منطقه علم کوه خبر داد. به گزارش اول فارس، در این بیانیه آمده است: «پیرو عملیات جست‌وجویِ کوه‌نوردی مفقود شیرازی، بدینوسیله به اطلاع می رساند بر حسب وظیفه انسانی هیئت فارس به محض اطلاع از حادثه پیش آمده برای