وام بانک رفاه
شرایط پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی

شرایط پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی

بانک رفاه کارگران به منظور حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی، وام ۱۰۰ میلیون تومانی را در قالب طرح «کرامت» به مشتریان خود ارائه می‌دهد. به گزارش اول فارس به نقل از بانک رفاه بازنشستگانی که مایل به دریافت وام طرح کرامت هستند باید در یکی از شعب بانک