وام بانک گردشگری
دریافت وام قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی و ۳۶ ماهه در بانک گردشگری +شرایط

دریافت وام قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی و ۳۶ ماهه در بانک گردشگری +شرایط

مشتریان بانک گردشگری با استفاده از طرح «پارسا» این مجموعه امکان دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی را دارند. این تسهیلات به دارندگان سپرده قرض الحسنه بانک گردشگری پرداخت می‌شود. متقاضیان دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی بانک گردشگری، در صورتی امکان درخواست برای این مبلغ تسهیلات را دارند که حداقل چهار ماه از مدت زمان خواب