وام تام
پرداخت وام ۵ میلیارد تومانی بانک ملی با اقساط ۶۰ ماهه

پرداخت وام ۵ میلیارد تومانی بانک ملی با اقساط ۶۰ ماهه

بانک ملی ایران برای تامین نقدینگی مورد نیاز مشتریان حقیقی که نزد این مجموعه سپرده دارند، در قالب طرحی به نام «تام» وام ۵ میلیارد تومانی آنی اعطا می‌کند. مبلغ این وام برای صاحبان کسب و کار ۵ میلیارد تومان است. به گزارش اول فارس، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریانی امکان