وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
پاسخگویی مدیر ،معاونان و کارشناسان بانک توسعه تعاون فارس در میز خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

پاسخگویی مدیر ،معاونان و کارشناسان بانک توسعه تعاون فارس در میز خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

همرمان با دومین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان فارس، میز خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور بانک توسعه تعاون فارس و با هدف پیگیری و پاسخگویی به درخواست های مردم با حضور حسینی معاون وزیر امروز آغاز به کار کرد. میزخدمت وزارت تعاون در دور دوم سفر استانی