وزیر نیرو
وزیر نیرو استیضاح می شود

وزیر نیرو استیضاح می شود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح استیضاح رضا اردکانیان وزیر نیرو به هیات رئیسه مجلس خبر داد.خبربه گزارش اول فارس ، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح استیضاح رضا اردکانیان وزیر نیرو به هیات رئیسه مجلس خبر داد.علی‌اصغر یوسف‌نژاد اظهار داشت: طرح استیضاح رضا اردکانیان وزیر نیرو تقدیم هیات
سازمان آب و فاضلاب  استان‌ها تشکیل می شود/ آب شهری و روستائی ادغام شد

سازمان آب و فاضلاب استان‌ها تشکیل می شود/ آب شهری و روستائی ادغام شد

وزیر نیرو با بیان اینکه ‌ ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی تصویب شد، گفت: شرکت‌های آب و فاضلاب شهری روستایی در هم ادغام می‌شود و شرکت آب و فاضلاب استان‌‎ها تشکیل می‌شود. به گزارش اول فارس ، رضا اردکانیان در حاشیه مراسم بهره‌برداری آبرسانی از محمد شهر به بیرجند با اشاره به افتتاح پروژه آبرسانی