وسواس
با دوری جستن از این ۵ عادت از فقر ذهنی رها شویم

با دوری جستن از این ۵ عادت از فقر ذهنی رها شویم

عادت‌هایی که ذهن ما را فقیر می‌کنند با نگرش ما به زندگی ارتباط بسیاری دارند. یک ذهن فقیر نمی‌تواند فراتر از ظواهر زندگی را ببیند. برای این افراد همه‌چیز در منفعت‌های کوچک آن‌ها خلاصه می‌شود و طبعاً دیگران را نیز بر همین اساس قضاوت می‌کنند.  توسعه توانمندی‌های فردی- هیچ فقری بدتر از فقر ذهنی نیست.
وسواس چیست و وسواسی کیست ؟

وسواس چیست و وسواسی کیست ؟

 پیوسته می شوید و می ساید ، انگار هیچ چیز هیچ وقت تمیز نمی شود  نظافت و پاکیزگی هم اعتدال و حدی دارد ، احساس اجبار برای تکرار رفتار ، همان وسواس است اشخاص وسواس با تکرار رفتار ، خود را آزار میدهد ، بطوریکه باعث افت کارکرد شده و موجب اتلاف وقت زیاد می
انواع وسواس و روش‌های درمان وسواس

انواع وسواس و روش‌های درمان وسواس

در وسواس فکری، افکار تمایلات یا تصورات مکرر و پایدار که به صورت مزاحم و ناخواسته تجربه می شوند اول فارس| وسواس عقده یا هیجانی است عصبی (ایمپالس) که به شکلی متوالی برخلاف میل بیمار از شکل ناخودآگاه به صورت خودآگاه درآمده و باعث ایجاد پالس‌های عصبی خاص می‌شود تا در او ناراحتی و اضطراب