وسیه
۱۱ وسیله شخصی که هیچ کس نباید نزدیک آنها شود

۱۱ وسیله شخصی که هیچ کس نباید نزدیک آنها شود

تحقیقات نشان داده استفاده ی زیاد از هدفون باعث افزایش رشد باکتری ها در گوش می شود. به علاوه، استفاده ی اشتراکی از هدفون ریسک انتقال باکتری های مضر را افزایش می دهد. تحقیقات نشان داده استفاده ی زیاد از هدفون باعث افزایش رشد باکتری ها در گوش می شود. به علاوه، استفاده ی اشتراکی