وعده غذایی صبحان
یافته جدیدی درباره تاثیر صبحانه بر کاهش وزن

یافته جدیدی درباره تاثیر صبحانه بر کاهش وزن

از سالیان گذشته صبحانه از جمله وعده‌های غذایی حائز اهمیت بوده اما طی چند سال اخیر درست بودن این ادعا مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌ است. به گزارش اول فارس ، در مطالعات پیشین این استدلال مطرح شده که خوردن صبحانه <Breakfast>به افراد کمک می‌کند تا از وزن ایده‌آل و سالم برخوردار باشند چرا که