ویزای تحصیلی
چه کسانی تحت تاثیر طرح دولت کانادا برای محدود کردن صدور ویزای دانشجویی و اجازه کار قرار می‌گیرند؟

چه کسانی تحت تاثیر طرح دولت کانادا برای محدود کردن صدور ویزای دانشجویی و اجازه کار قرار می‌گیرند؟

پس از افزایش انفجاری هزینه مسکن در سال‌های اخیر، کانادا روز دوشنبه سقفی دو ساله را برای پذیرش دانشجویان خارجی اعلام کرد. بر اساس داده‌های دولتی، کانادا سال گذشته نزدیک به ۱ میلیون پذیرش تحصیلی برای دانشجویان خارجی صادر کرده وسقف جدید اعلام شده توسط دولت قصد دارد این تعداد را به حدود یک سوم
هر آنچه باید درباره ویزا و انواع مختلف ویزا بدانید

هر آنچه باید درباره ویزا و انواع مختلف ویزا بدانید

ویزا یا روادید نوعی مجوز برای اقامت موقت افراد در یک کشور است. بسته به هدف مسافران از سفر، ویزا می تواند شرایط و محدودیت های متفاوتی داشته باشد. ویزا یا روادید نوعی مجوز برای اقامت موقت افراد در یک کشور است. بسته به هدف مسافران از سفر، ویزا می تواند شرایط و محدودیت های متفاوتی