ویزای زیارتی
هر آنچه باید درباره ویزا و انواع مختلف ویزا بدانید

هر آنچه باید درباره ویزا و انواع مختلف ویزا بدانید

ویزا یا روادید نوعی مجوز برای اقامت موقت افراد در یک کشور است. بسته به هدف مسافران از سفر، ویزا می تواند شرایط و محدودیت های متفاوتی داشته باشد. ویزا یا روادید نوعی مجوز برای اقامت موقت افراد در یک کشور است. بسته به هدف مسافران از سفر، ویزا می تواند شرایط و محدودیت های متفاوتی