ویژگی شخصیتی
اگر این ۷ ویژگی  را دارید شک نکنید فردی ISFJ یا محافظه کار هستید

اگر این ۷ ویژگی را دارید شک نکنید فردی ISFJ یا محافظه کار هستید

ISFJ یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی شناسایی‌شده در شاخص تیپ مایرز-بریگز (MBTI) است، تست شخصیتی‌ای که توسط ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریگز بر اساس نظریه‌های کارل یونگ ساخته شده است. آیا شما فرد محافظه کاری هستید؟ شخصیت محافظه کار یا همان تیپ شخصیتی ISFJ ساکت، محتاط و بسیار قابل اتکاء و صمیمی است. از نظر شخصیت