پائولونیا
چرا کاشت این درخت در ایران جرم و پیگرد قانونی دارد؟

چرا کاشت این درخت در ایران جرم و پیگرد قانونی دارد؟

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، درخت پائولونیا حدود ۴٠ تا ۵٠ سال پیش به‌صورت محدود وارد کشور شد و به منظور مطالعات تحقیقاتی و آموزش دانشجویان در باغ بوتانیک (گیاه‌شناسی) نگهداری می‌شد. چرا کاشت پائولونیا جرم است؟ خبری مبنی بر ممنوعیت کاشت درخت پائولونیا منتشر شده است. طبق این خبر کاشت پائولونیا در ایران پیگرد قانونی دارد. اما