پاداش پایان سال
میزان و ضوابط پرداخت عیدی کارکنان و بازنشستگان اعلام شد

میزان و ضوابط پرداخت عیدی کارکنان و بازنشستگان اعلام شد

با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت در خصوص تعیین میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۰ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت ابلاغ شد. به گزارش اول فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح،
مصوبه عیدی کارکنان دولت ۱۲ میلیون ریالی دولت ابلاغ شد

مصوبه عیدی کارکنان دولت ۱۲ میلیون ریالی دولت ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان دولت را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۶ بهمن ۱۳۹۸ تصویب کرد، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون
میزان پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان دولت تعیین شد

میزان پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان دولت تعیین شد

هیئت وزیران به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند،