پارک مینیاتوری شیراز
ایجاد پارک مینیاتوری در شیراز

ایجاد پارک مینیاتوری در شیراز

مدیر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز از ایجاد پارک مینیاتوری شیراز با رویکرد جدید و متفاوتی خبر داد. به گزارش اول فارس، جهانبخش میرزاوند مدیر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نشست خبری، مبنی بر چگونگی رسیدگی به وضعیت بصری ناهمگون در شیراز نیز گفت: نشست‌هایی با شهرداران