پاریس
غزاله صبا  طراح مد و لباس درگذشت

غزاله صبا طراح مد و لباس درگذشت

غزاله صبا، نقاش و طراح مد و لباس در پاریس درگذشت. اول فارس: غزاله دختر بزرگ ابوالحسن صبا و یکی از مطرح ترین طراحان لباس در دهه چهل و دهه پنجاه بودند. استاد صبا، در سال ۱۳۱۱ با یکی از شاگردان خود با نام منتخب اسفندیاری کوه نور، دختر عموی نیما، ازدواج کرد که حاصل
مایکل شوماخر پس از ۶ سال کما به هوش آمد

مایکل شوماخر پس از ۶ سال کما به هوش آمد

در گزارشی ادعا می‌شود که مایکل شوماخر پس از بستری شدن در بیمارستان پاریس برای معالجه توسط سلول های بنیادی روز دوشنبه به هوشیاری رسیده است.  به گزارش اول فارس ، در گزارشی ادعا می‌شود که مایکل شوماخر پس از بستری شدن در بیمارستان پاریس برای معالجه توسط سلول های بنیادی روز دوشنبه به هوشیاری