پاسبانان جنوب
پاسبانان جنوب ، گذری تاریخی بر ایل بزرگ زنگنه

پاسبانان جنوب ، گذری تاریخی بر ایل بزرگ زنگنه

کتاب پاسبانان جنوب در قطع وزیری و با تیراژ هزار و پانصد نسخه در مورد گذری تاریخی بر ایل بزرگ زنگنه توسط انتشارات فرهنگ سبز منتشر شد. به گزارش اول فارس ، اکبر کریمی، یکی از مولفان کتاب پاسبانان جنوب از مهمترین رسالت‌های یک کتاب تاریخی را تاباندن نوری بر تاریکی‌ها تاریخ دانست و گفت: