پاکسازی معده
دلیل عجیب شکم درد شدید یک مرد میانسال!

دلیل عجیب شکم درد شدید یک مرد میانسال!

مرد میانسالی که از درد شدید شکم خود کلافه شده بود پس از مراجعه به پزشک علت عجیب آن را متوجه شد. به گزارش اول فارس ، یک مرد میانسال چینی که از شکم درد شدید خود کلافه شده بود پس از مراجعه به بیمارستان با صحنه‌ای عجیب روبه رو شد. پزشکان پس از انجام