پاک کردن لکه شیر
با این روش لکه شیر روی فرش را خیلی سریع و به راحتی پاک کنید

با این روش لکه شیر روی فرش را خیلی سریع و به راحتی پاک کنید

اگر شیر ریخته شده روی فرش را به درستی تمیز نکنید، باعث ایجاد بوی بد و لکه روی فرش می شود. برای از بین بردن لکه شیر مانند هر لکه دیگری باید سریعاً اقدام گردد. اگر فرش شما رنگ کرم یا سفید دارد، مشخص نخواهد بود اما به این معنا نیست که نباید آن را