پایانه کاراندیش شیراز
نقره داغ شدن یک شرکت حمل و نقل مسافر در پایانه کاراندیش شیراز

نقره داغ شدن یک شرکت حمل و نقل مسافر در پایانه کاراندیش شیراز

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس با تشکیل کمیسیون ویژه با یک شرکت حمل و نقل مسافر به دلیل عدم رعایت ضوابط حمل و نقل برخورد قانونی کرد. به گزارش اول فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(فارس)، طی بازدید کارشناسان اداره حمل و نقل مسافر اداره کل