پایان سال
۷ مهارت نرم ” Soft Skill ”  برای پیشرفت در سال ۲۰۲۱

۷ مهارت نرم ” Soft Skill ” برای پیشرفت در سال ۲۰۲۱

امروز تصمیم داریم درباره‌ی مهارت‌های نرم که برای پیشرفت کاری در سال ۲۰۲۱ نیاز دارید صحبت کنیم. به گزارش اول فارس ، با نزدیک شدن به پایان سال، بازار هدف گذاری برای سال جدید داغ می‌شود و همه برای یادگیری مهارت‌های مختلف برنامه‌ریزی می‌کنیم و اهداف مادی و معنوی بسیاری را در لیست کارهای سال