پایش اراضی
آغاز شناسایی ماهواره ای زمین خواری و ساخت و ساز غیر مجاز اراضی در استان فارس ! …کوهخواری ؟

آغاز شناسایی ماهواره ای زمین خواری و ساخت و ساز غیر مجاز اراضی در استان فارس ! …کوهخواری ؟

​مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس از شناسایی ۱۴۳ مورد تغییر کاربری زمین توسط سامانه پایش اراضی در استان فارس با مساحت بالغ بر ۲۲ هکتار و ارجاع موارد تخلف به مبادی ذی ربط خبر داد. به گزارش اول فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان