پدر و مادر
فرار پدر و مادر پس از عجیب نوزاد تهرانی در بیمارستان

فرار پدر و مادر پس از عجیب نوزاد تهرانی در بیمارستان

به گزارش گروه حوادث اول فارس،دوازدهم اردیبهشت امسال، مسئول یکی از بیمارستان‌های تهران مرگ مشکوک یک نوزاد تهرانی را به مراجع قضایی اعلام کرد و بازپرس حبیب الله صادقی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران برای رسیدگی به موضوع در محل حاضر شد. در تحقیقات اولیه مشخص شد نوزاد زمانی که تنها سه روز داشت