پرستار بخش کرونایی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس