پرواز شیراز استانبول
از سرگیری پرواز‌های شیراز ــ استانبول و بالعکس از فرودگاه  شیراز

از سرگیری پرواز‌های شیراز ــ استانبول و بالعکس از فرودگاه شیراز

به گزارش گروه گردشگری اول فارس، مد‌یرکل فرود‌گاه‌های استان فارس گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و با رعایت شیوه نامه های بهد‌اشتی د‌ر حال حاضر ۶ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی، پرواز‌هایشان را به مقاصد خارجی از فرود‌گاه بین المللی شیراز برقرار کرد‌ه اند.   غلامرضا کریم آقائی افزود: شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر، قطرایرویز، تابان،