پرورش اسب
پرورش اسب مسابقه ای در آباده

پرورش اسب مسابقه ای در آباده

۸ مزرعه پرورش اسب در آباده فعالیت می‌کند. به گزارش  اول فارس، ۸ مزرعه پرورش اسب در شهرستان آباده در حال فعالیت است. نظری کارشناس امور دام جهاد کشاورزی آباده گفت: وضعیت اقلیمی ایران باعث شده کشور ما یکی از پرورش دهندگان اسب باشد که  علاوه بر ورزش و سرگرمی زمینه اشتغالزایی را هم فراهم کرده است.